Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu WC Qualification, AFC 2022

Vòng Round 1

11/06/2019

Vòng 1

06/09/2019

Vòng 7

26/03/2020

Vòng 9

04/06/2020

Vòng 8

13/10/2020

Vòng 10

18/11/2020

Vòng 2

07/09/2021

Vòng 3

07/10/2021

Vòng 4

12/10/2021

Vòng 5

11/11/2021

Vòng 6

16/11/2021